Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 27 lutego 2013 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Udarów Mózgu
- referowała Pani Beata Rorant Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień, w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji,
termin realizacji: 28-02-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt stanowiska Rządu do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 1101)
- referował Pan Grzegorz Rychwalski Naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 28-02-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
- referował Pan Grzegorz Rychwalski Naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych i do Agenci Oceny Technologii Medycznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-02-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

4. Projekt działań w sprawie uregulowania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla cudzoziemców, którzy nie ukończyli 18. roku życia, nielegalnie przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-27
Data publikacji:
       2013-02-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1593 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.