Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 10 lipca 2013 r.


1. Wniosek Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie akceptacji udziału w realizacji projektu pn. Popularyzacja wiedzy na temat technologii ICT kluczem do rozwoju rynku usług zdrowotnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 11-07-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 08-07-2013 r. do 12-07-2013 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Projekt ustawy o produktach biobójczych
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
skierowanie pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgodnie z uwagami,
termin realizacji: 11-07-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-10
Data publikacji:
       2013-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1788 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.