Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 października 2004 r


1. Informacja o stanie prac nad projektem ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- referował Pan Roman Danielewicz Koordynator Departamentu Polityki Zdrowotnej i Pan prof. dr hab. Piotr Kaliciński.

Ustalono:
zespół roboczy dokona przeglądu tekstu projektu ustawy i wprowadzi zmiany, uwzględniając uwagi zgłoszone podczas dyskusji,
zespół roboczy przedstawi wniosek w sprawie zakresu nowelizacji ustawy,
termin realizacji: 20-10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 19-10-2004 r. (wtorek) godz. 11.00
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra
i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 19-10-2004 r.(wtorek) godz. 11.00.


3. Omówienie Harmonogramu prac Sejmu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych w dniach 18-10-2004 r. do 22-10-2004 r. (poniedziałek – piątek) w punktach właściwych dla Ministra Zdrowia.
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. "Wykaz upoważnień dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych"(część A, B, C; stan na dzień 7 października 2004 r.).
Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania niektórych aktów wykonawczych
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.


Ustalono:
dokonanie konsultacji w zakresie zmian i uchylenia niektórych upoważnień przez właściwe Departamenty z nadzorującymi Podsekretarzami Stanu,
termin realizacji: do dnia 22-10-2004 r.,
przedstawienie nowego projektu ustawy,
termin realizacji: 25-10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje:Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


5. Założenia do projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: do dnia 28-10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinny kierować świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 18-10-2004 r.,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 22-10-2004 r.


Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2416 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.