Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 12 grudnia 2013 r.


1. Informacja o postępie prac legislacyjnych nad zaległymi rozporządzeniami pozostającymi we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów oraz w sprawie rozporządzeń, które staną się zaległe w okresie do 3 miesięcy od dnia 6 grudnia 2013 r.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
- Kolegium zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014.
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 13-12-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia analizy aktualnej organizacji opieki zdrowotnej realizowanej w obszarze genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 13-12-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 13-12-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich
i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

- referowała Pani Justyna Mieszalska Zastępca Dyrektora Departamentu
Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 13-12-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

6. Stanowisko w sprawie uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w związku z planowanym rozpatrzeniem na posiedzeniu Komitetu do Spraw Europejskich.
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Dyrektora Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
- Kolegium zapoznało się z przedstawionymi uwagami,
- przygotowanie opinii Ministerstwa Zdrowia zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas dyskusji i przedłożenie do akceptacji Członkom Kierownictwa,
- termin realizacji: 13-12-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-09
Data publikacji:
       2013-12-12
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1790 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.