Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 28 października 2004 r


1. Dokument w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie materiału zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Informacja na temat zaawansowania prac nad Strategią Rozwoju Ochrony Zdrowia w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
spotkanie Ministra Zdrowia z Panem Pawłem Sztwiertnią Podsekretarzem Stanu, Dyrektorem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia i Dyrektorem Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w celu omówienia propozycji działań,
Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego przygotuje materiały na spotkanie w dniu dzisiejszym o godz. 13.30.
termin realizacji: 28 -10-2004 r.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie uszczegółowionych założeń,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 04 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentem Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2335 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.