Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 16 listopada 2004 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu z zaleceniem uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 16 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Informacja o stanie prac nad projektem ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu z zaleceniem uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas dyskusji do Oceny Skutków Regulacji,
sprawdzenie tekstu pod względem redakcyjnym przez Departament Prawny,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 19 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 16-11-2004 r.

4. Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania niektórych aktów wykonawczych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu z zaleceniem uwzględnienia uwag w Ocenie Skutków Regulacji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 16 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Informacja o wynikach kontroli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pokontrolnego projekt wystąpienia pokontrolnego do Prezesa Urzędu
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie dokumentu z zaleceniem uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
termin realizacji: 16 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

6. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po konsultacjach międzyresortowych,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów na posiedzenie w dniu 18-11-2004 r.
termin realizacji: 16 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2162 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.