Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 listopada 2004r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.
Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 19-11-2004 r.


2. Projekt stanowiska Rządu w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 22 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej we współpracy z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Pawłem Sztwiertnią Podsekretarzem Stanu


3. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień ministerialnych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


4. Informacja w zakresie zewnętrznych zespołów, komitetów, rad, komisji, których uczestniczą Sekretarz Stanu i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

5. Materiał na Kolegium w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie i zaakceptowanie przedstawionych kierunków działań,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczenibiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie projektu przy utrzymaniu aktualnie obowiązującego poziomu odpłatności,
wprowadzenie zmian w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 22 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznych, do grupy objętej wspólnym limitem ceny wraz z wykazem uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień zewnętrznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
przygotowanie informacji dotyczącej zmian, które wprowadza projekt,
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2313 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.