Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 16 grudnia 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztów sporządzania leku recepturowego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach oraz limitu cen dla napraw ortopedycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcą w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17 -12-2004 r.
przeprowadzenie wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia analizy i przygotowanie propozycji zmian w zakresie zasad zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi,
termin realizacji: do końca I kwartału 2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej wspólnie z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Omówiono porządek obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 16-12-2004 r.

6. Projekt Programu " Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV na lata 2005-2007"
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

7. Projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS w latach 1999-2003
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie projektu sprawozdania i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
[termin realizacji: 16 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

8. Nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowego projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

9. Metryka projektu stanowiska Rządu w odniesieniu do dokumentów UE
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
kontynuowanie dyskusji na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag,
termin realizacji: 17 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

10.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełniania i aktualizacji
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag,
termin realizacji: 17-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2520 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.