Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 28 grudnia 2004 r.1. Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 28-12-2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Notatka służbowa w sprawie Informacji Rządu dotyczącej "Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 Rady w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz Rozporządzenia (EWG) Nr 574/72 Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 - Zmiany różne"
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3.Informacja o stanie prac w zakresie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego ( z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prekursorów narkotyków)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

4. Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania aktów wykonawczych zamieszczonych w części A i B Wykazu dla Ministra Zdrowia
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Zobowiązano Członków Kierownictwa do wzmocnienia nadzoru nad właściwymi Departamentami w celu przyspieszenia prac w zakresie wydania zaległych aktów wykonawczych.

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach, znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji oraz znaku graficznego, który informuje, po jakim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika
– przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 03-01-2005 r.,
termin realizacji: 29-12-2004 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 04-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny


6. Informacja dotycząca Stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdań dotyczących:
- Chorób zawodowych w Polsce w 2003 r.,
- Działalności służby medycyny pracy,
- Działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy w 2003 r.
– przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie seminarium z udziałem przedstawicieli PZH, KRUS, PIP, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz właściwych urzędów w celu wypracowania rekomendacji stanowiska,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy
Głównym Inspektoratem Sanitarnym
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2340 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.