Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 04 stycznia 2005 r.


1. Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 04-01-2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Plan pracy Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i Komitetu Integracji Europejskiej na 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Omówiono harmonogram prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 03-01-2004 r. do dnia 07-01-2005 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 05 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach, znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji oraz znaku graficznego, który informuje, po jakim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 05 -01-2005 r.

Nadzoruje: Główny Inspektorat Sanitarny

6. "Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków w Polsce" opracowany przez Grupę Ekspercką ds. Zmiany w systemie Refundacji Leków w Polsce
= przedstawiał Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zgłaszanie uwag do dokumentu przez Członków Kierownictwa do Pana Janusza Opolskiego Podsekretarz Stanu,
termin realizacji: 05-01-2005 r. do godz. 12.00
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag,
termin realizacji: 06-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2236 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.