Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 28 stycznia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 28 stycznia 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Projekt Porozumienia między Ministerstwem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Królestwa Norwegii o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 31-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 31-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 31-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Projekty materiałów dla Sejmowej Komisji Zdrowia:
,,Nietrzymanie moczu jako problem zdrowotny i społeczny”

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
zaakceptowanie projektu materiału po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przekazanie materiału do Komisji Zdrowia,
termin realizacji: 31 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

,,Cukrzyca jako problem epidemiologiczny i społeczny”
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie materiału do Departamentu Polityki Zdrowotnej w celu uzupełnienia materiału o założenia Programu Prewencji i Leczenia Cukrzycy (tytuł roboczy),
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 31 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikacji produktów z pogranicza
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji z terminem zgłaszania uwag do dnia 02-02-2005 r.,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 31 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

9. Projekt uzupełnienia stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie warunków sprzedaży pakietu akcji Spółki Jelfa S.A. należących do Agencji Restrukturyzacji Przemysłu oraz Ministerstwa Skarbu Państwa
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 31-01-2005 r.,
termin realizacji: 28 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 01 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

11. Program polityki zdrowotnej pn. "Psychiatryczna opieka zdrowotna"
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

12. Informacja w sprawie wdrażania priorytetu 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem oraz powołania Komitetu Sterującego ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 01-02-2005 r.,
termin realizacji: 28 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

13. Sprawy różne:
Informacja w sprawie istnienia podstawy – w postaci przepisu prawa – upoważniającej lekarzy i innych pracowników służby Zdrowia do udostępniania Fundacji ITAKA danych osób zaginionych i poszkodowanych

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2231 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.