Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 2 lutego 2005 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zwołanie Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03-02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

2. Sprawozdanie z działalności Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2004 r.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu sprawozdania po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przesłanie do Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 02 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

3. Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w Części A i B
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

4. Informator o lekach refundowanych - wersja do zamieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji przedstawienie Ministrowi Zdrowia do akceptacji,
termin realizacji: 03 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu ,,Narodowy Program Leczenia Hemofilii: zaopatrzenie chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne w czynniki krzepnięcia w latach 2005-2009.”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie części dotyczącej przewidywanych nakładów w latach następnych na realizację programu,
termin realizacji: 03 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 03 -02-2005

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki przez technika farmaceutycznego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 03 -02-2005

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2045 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.