Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministra Zdrowia

w dniu 23 lutego 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r. godz. 16.00
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Informacja dotycząca stanu prac nad projektami ustaw.
- referował Pan Władysław Puzon Dyrektor Departamentu Prawnego

3. Sprawy różne:
Informacja w sprawie składania przez organizacje świadczeniodawców oświadczeń w celu uczestnictwa w uzgodnieniach projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu .

Notatka w sprawie ratyfikacji Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Palenia Tytoniu Światowej Organizacji Zdrowia.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Informacja w sprawie Stanowiska Ministra Zdrowia dotyczy sprawy nr C-127/04 toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ( odpowiedzialność producenta za produkt wadliwy – produkt leczniczy ).
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu .

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2128 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.