Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

zwołanego na dzień 25 lutego 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 1 marca 2005r. godz. 9:00.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 25 lutego 2005r. godz. 13:00
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 25 lutego 2005r. godz. 14.30
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach (druk sejmowy nr 3636).
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie stanowiska po uwzględnieniu uwagi głoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień ministerialnych z terminem zgłaszania uwag do 01.03.2005 r.,
termin realizacji: 25 - 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie pod obrady Komitetu Rady Ministrów,
termin realizacji:28 - 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji:28 - 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Sprawy różne
Informacja nt zestawienia uwag do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Ustalono:
wstępne omówienie informacji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2305 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.