Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministra Zdrowia

w dniu 24 marca 2005r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 29 marca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 24 marca 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach (druk sejmowy nr 3636)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 25-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw strategii rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 24-03-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 31-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

5. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia w zakresie utworzenia Biura do Spraw Pielęgniarek i Położnych
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie testu projektu zarządzenia,
przesłanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przedłożenia do podpisu Prezesowi Rady Ministrów,
termin realizacji: 25-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

6. Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 25-03-2005 r. do godz. 12.00,
termin realizacji: 24-03-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

7. Sprawy różne:
Informacja dotycząca nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku przy ul. Wąskiej

- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2114 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.