Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 30 marca 2005 r


1. Notatka w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r. w części dotyczącej uzdrowiska Rabka Zdrój i Żegiestów Zdrój
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektów decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r. w części dotyczącej uzdrowiska Rabka Zdrój i Żegiestów Zdrój.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Program Polityki Zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 2005” -
Zadanie „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

3. Projekt Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce 2007-2013
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 05-04-2005 r.,
termin realizacji: 31-03-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 07-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

4.Projekt strategii rozwoju systemu informacyjnego ochrony zdrowia oraz koncepcja wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (harmonogram wdrożenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego),
termin realizacji: 31-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego we
współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2332 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.