Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 11 kwietnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 12 kwietnia 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Projekt Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce 2007 – 2013
- referował Pan Waldemar Skawiński Zastępca Dyrektora Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 13-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-04-2005 r.,
termin realizacji: 11-04-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2107 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.