Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 20 kwietnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 21 kwietnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004 – 2006 za rok 2004.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 20-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS w latach 1999 – 2003
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 22-04-2005 r.,
termin realizacji: 20 -04-2005 r.
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 25-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 21 -04-2005 r.
omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 21-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26-04-2005 r.,
termin realizacji: 20 -04-2005 r.
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 27-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego we współpracy
z Departamentem Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

9. Projekt wkładu legislacyjnego Ministra Zdrowia do projektu tzw. ustawy horyzontalnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 25-04-2005 r.,
termin realizacji: 21 -04-2005 r.
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 27 -04-2005 r.

Odpowiedzialny:Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
we współpracy z właściwymi Departamentami
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

10. Sprawy różne:
Informacja w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 06 kwietnia 2005 r. dotyczącego zasad uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek

- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Informacja w sprawie poprawek zgłoszonych w czasie prac w Parlamencie Europejskim do projektu dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2203 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.