Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 25 kwietnia 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 26 kwietnia 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 26 kwietnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

3. Tryb i zasady prowadzenia wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz. 2135)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu trybu i zasad prowadzenia wykazu.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 27-04-2005 r.,
termin realizacji: 25-04-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia „ Jasny Pałac „ w Zakopanem
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 27-04-2005 r.,
termin realizacji: 25-04-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
skierowanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pisma w sprawie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia,
termin realizacji: 26 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
skierowanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pisma w sprawie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia,
termin realizacji: 26 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 04-05-2005 r.,
termin realizacji: 26-04-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 06-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2038 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.