Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 13 maja 2005 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w prawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowywania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 16-05-2005 r.,
termin realizacji: 13-05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 18-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 13-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji:13-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 16-05-2005 r.,
termin realizacji: 13-05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 18-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


6. Tryb i zasady prowadzenia wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz. 2135)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i przedłożenie do akceptacji Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 16-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1958 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.