Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 27 czerwca 2005 r.


1. Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 28-06-2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach przedstawionego w sprawozdaniu Komisji Gospodarki, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia (druk sejmowy 4103)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 28-06-2005 r. do godz. 14.00,
termin realizacji: 27 -06-2005 r.
po uwzględnieniu stanowiska Ministra Finansów ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji:29-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt odpowiedzi przekazującej opinię na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu odpowiedzi po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobów ich przekazywania
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 28-06-2005 r. do godz. 14.00,
termin realizacji: 27-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


6. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 26-06-2005 r. do dnia 01-07-2005 r. )
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Zbigniew Podraza
Sekretarz Stanu
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2182 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.