Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 9 sierpnia 2005 r.


1. Projekt budżetu części 46 – Zdrowie na 2006 r.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wstępne omówienie projektu budżetu w części 46-zdrowie na 2006 r.
kontynuowanie dyskusji na Kolegium Ministra,
termin realizacji: 10-08-2005 r. godz. 12.00

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


2. Notatka w sprawie dalszych prac nad wnioskami o umieszczanie nowych cząsteczek na listach leków refundowanych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
(w porozumieniu z Ministrem Zdrowia)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2274 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.