Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 17 października 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 18 października 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 18 października 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Instrukcja dla Przedstawiciela Polski na nieformalne spotkanie Rady Ministrów Zdrowia w dniach 20-21 października 2005 r. w Hertfordshire
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu instrukcji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 17-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu4. Program leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2006 – 2008
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu,
przekazanie do Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: 18-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań eksploatacyjnych, funkcjonalnych i technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: do 21-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt pisma do Komisji Europejskiej w sprawie daty zgodności kształcenia lekarzy z wymogami określonymi w Dyrektywie 93/16/EWG oraz problemów w uznawaniu kwalifikacji polskich lekarzy w niektórych innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktu leczniczego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 20-10-2005 r.,
termin realizacji: 17-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktów leczniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 20-10-2005 r.,
termin realizacji: 17-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie i import produktów leczniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 20-10-2005 r.,
termin realizacji: 17-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2160 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.