Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 2 grudnia 2005 r.


1. Projekt informacji o projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 w zakresie ochrony zdrowia dla Komisji Zdrowia Sejmu RP
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji z zaleceniem uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP,
termin realizacji: 5-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


2. Projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Informacja dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
28 listopada 2005 r. w sprawie niekonstytucyjności art. 18 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i niektórych przepisów aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie

- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu autopoprawki i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 2-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2104 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.