Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 6 stycznia 2006 r.1. Wykaz niezrealizowanych upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych wykazywanych przez Rządowe Centrum Legislacji według stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r.

Wykaz upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji

- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie przez Dyrektorów właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych aktualnej informacji dotyczącej niezrealizowanych upoważnień ustawowych oraz upoważnień zawartych w projektach ustaw dla Ministra Zdrowia, do wydania aktów wykonawczych,
termin realizacji: 18-01-2006 r.
zorganizowanie spotkania z udziałem właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w celu ustalenia dalszego trybu postępowania,
przedstawienie wniosków na Kolegium Ministra.

Odpowiedzialny: Dyrektor Generalny, Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.


2. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 06-01-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-01-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1893 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.