Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 lutego 2006 r.1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 10-02-2006 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zabezpieczenia medycznego wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


3. Projekt „zasad wynagradzania dyrektorów/kierowników jednostek badawczo – rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


4. Projekt odpowiedzi Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 226 TWE w zakresie braku notyfikacji krajowych aktów wykonawczych odnośnie Dyrektywy 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu odpowiedzi,
skierowanie pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,
termin realizacji: do 13-02-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2199 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.