Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 22 lutego 2006 r.


1. Projekt stanowiska w sprawie zagadnienia dopuszczalności łączenia funkcji i kierowania publicznego zakładu opieki zdrowotnej z wykonywaniem w tym samym zakładzie pracy lekarza w kontekście zapytania przesłanego przez Pana Waldemara Dzięcioła – Zastępcy Wójta Gminy Mściewojów
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie propozycji zmian w obecnie obowiązującym prawie zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


2. Wspólne stanowisko UE dotyczące rozporządzenia w sprawie leków stosowanych w pediatrii
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej w współpracy z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 22-02-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


4. Projekt regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
- referuje Pan Konrad Stolarski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


5. Informacja pod obrady Kierownictwa w dniu 22 lutego 2006 r. dotycząca zadłużenia oraz przebiegu procesu restrukturyzacji szpitali klinicznych oraz jednostek badawczo rozwojowych
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

6. Projekt ustawy o ratowaniu życia i zdrowia
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych,
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 27-02-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2151 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.