Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 7 marca 2006 r.


1. Projekt informacji „Finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej”
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 08-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 08-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 08-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie krajowego rejestru przeszczepień
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
itermin realizacji: 08-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 08-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 08-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


9. Projekt Harmonogramu realizacji zadań wykonywanych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2006 „Kierunki realizacji zadań programu na lata 2007 – 2008”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do pod obrady Komitetu Rady Ministrów,
termin realizacji: 08-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


10. Projekt Regulaminu Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 08-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


11. Projekt Założeń Programu Wieloletniego pt. „Polskie Sztuczne Serce” (2007 – 2011)
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Ministra Edukacji i Nauki oraz Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


12. Projekt podziału środków finansowych na 2006 r. w części 46 – Zdrowie w zakresie zadań inwestycyjnych budowlanych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wstępne omówienie projektu podziału środków finansowych,
kontynuowanie dyskusji,
termin realizacji: 14-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


13. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu przygotowania kandydatów do zawodu lekarza
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1920 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.