Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia

w dniu 9 marca 2006 r.1. Harmonogram prac nad aktami wykonawczymi zawartymi w:
- Wykazie A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji – według stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r.
- Wykazie B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie harmonogramu prac.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów i Biur we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


2. Informacja na temat sposobu i stopnia realizacji zadań, za które odpowiada Minister Zdrowia w zakresie realizacji zadań obronnych i reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2281 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.