Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 24 kwietnia 2006 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Projekt podziału dotacji budżetowej na działalność daktyczną dla uczelni medycznych i CMKP na rok 2006
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu podziału dotacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

3. Projekt informacji przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie bilansu korzyści i kosztów, jakie wyniknęły dotychczas dla Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie projektu informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 24-04-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26-04-2006 r.

Odpowiedzialny:Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 24-04-2006 r. do dnia 28-04-2006 r.)
- referowała Pani Bożena Kędzierska główny specjalista w Biurze Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2049 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.