Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 czerwca 2006 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 14-06-2006 r.
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
wysłanie zgodnie z propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

4. Projekt materiału informacyjnego z zakresu medycyny sportowej na posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu materiału.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 15-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

6. Projekt Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

7. Projekt komunikatu w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu komunikatu.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

8. Projekt zestawienia propozycji zmian przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zgłoszonych przez poszczególne departamenty
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kontynuowanie współpracy z departamentami w zakresie zgłaszania proponowanych zmian.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

9. Projekt regulacji dotyczącej akredytacji zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu regulacji,
rozpoczęcie prac zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wymagań w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych centrów urazowych
- referował Pan Przemysław Klaman główny specjalista w Departamencie
Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

11. Projekt ogłoszenia konkursowego na opracowanie i organizację:
- programu szkolenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej – jednodniowe minimum onkologiczne,
- program szkolenia lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.

- referował Pan Przemysław Klaman główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie projektu ogłoszenia konkursowego.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

12. Wstępna Informacja dotycząca kosztów obsługi Ministerstwa Zdrowia po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie proponowanego kierunku działania.

Odpowiedzialny: Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

13. Pismo Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów.
termin realizacji: 19-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji i Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

15. Projekt działań w związku z odwołaniem od decyzji Wojewody Dolnośląskiego o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2422 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.