Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 3 sierpnia 2006 r.1. Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 4-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu, Główny Inspektor
Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 3-08-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu, Główny Inspektor Sanitarny

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 4-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

5. Sprawy różne.
Zobowiązano w trybie pilnym Dyrektorów Departamentów i jednostek podległych Ministrowi Zdrowia do aktualizacji harmonogramu prac nad projektami ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów urzędowych przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia zawartych w „Zestawieniu prac legislacyjnych Rady Ministrów w II półroczu” oraz do podania brakujących terminów upoważnień w harmonogramie prac nad aktami wykonawczymi zawartymi w Wykazie A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji– według stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r., w Wykazie B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji
termin realizacji: 3-08-2006 r. do godz. 15.00

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych Departamentów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzorują: Członkowie Kierownictwa

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2399 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.