Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.


1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
2. Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
4. Szef Służby Cywilnej
5. Główny Inspektor Sanitarny
6. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
7. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
11. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
13. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
14. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
15. Minister Finansów
16. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
18. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
19. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
20. Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
21. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
22. Minister Gospodarki Morskiej
23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
25. Minister Środowiska
26. Główny Inspektor Farmaceutyczny
27. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
28. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6058 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.