Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 29 sierpnia 2006 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołów Eksperckich do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

2. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 30-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

3. Propozycja składu przedstawicieli Rady do Spraw Promocji Zdrowia Psychicznego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

przyjęcie propozycji składu Rady.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

4. Sprawy różne.

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ustaliło:
W przypadku umieszczenia w porządku obrad Rady Ministrów projektu aktu prawnego lub innego dokumentu rządowego, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa lub jednostka podległa przygotowuje, w porozumieniu z Departamentem Prawnym lub z Biurem Ministra, zwięzłą notatkę zawierającą informacje dotyczące: treści dokumentu lub głównych kierunków proponowanych rozwiązań, a także zgłoszone uwagi i stanowisko Ministerstwa Zdrowia do tych uwag. Komórka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia lub jednostka podległa przedłoży Ministrowi Zdrowia w/w notatkę, akceptowaną przez nadzorującego Członka Kierownictwa, w dniu poprzedzającym posiedzenie Rady Ministrów, do godziny 16-tej, za pośrednictwem Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1875 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.