Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 20 listopada 2006 r.


1. Harmonogram prac nad aktami wykonawczymi zawartymi w:
- Wykazie A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji – według stanu prawnego na dzień 31 sierpnia 2006 r.,
- Wykazie B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
zobowiązano Dyrektorów Departamentów do bezwzględnego przestrzegania terminów realizacji wydania aktów wykonawczych ujętych w Harmonogramie A i B, a w szczególności do ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
przygotowanie przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trybie pilnym, nie ujętego w Harmonogramach, rozporządzenia w sprawie świadectwa potwierdzającego umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny na podstawie art. 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Odpowiedzialni: Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1843 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.