Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Informacja o zakończoneniu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka


Zgodnie z decyzją Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 listopada br. prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka zostają zakończone. Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem, zgodnie z art. 3 ust. 3 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414):

proponowane zapisy projektu wykraczają poza delegację ustawową - 40 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),

proponowane zapisy projektu modyfikują przepisy ustawowe, które nie uzależniają przekazania zgłoszenia urodzenia dziecka martwego od czasu trwania ciąży - art. 38 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),

definicja „martwego urodzenia” stworzona na potrzeby projektowanego rozporządzenia wywoływałaby skutki prawne w zakresie spraw uregulowanych w innych aktach prawnych (np. urlop macierzyński na podstawie art. 1801 § 1 Kodeksu pracy).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-12-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8797 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.