Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 8 grudnia 2006 r.


1. Informacja dotycząca zaawansowania prac związanych z przygotowaniem Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej w 2006 r.
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu,
- referował Pan Waldemar Wierzba Dyrektor Agencji Oceny Technologii
Medycznych.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych
i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 08-12-2006 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

3. Projekt działań dotyczący nieruchomości w Bogurzynie, woj. Mazowieckie, z przeznaczeniem na Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych kierunków działań.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

4. Informacja bieżąca na temat realizacji budżetu za rok 2006 część 46 – zdrowie
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCV
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie innych ustaw w brzmieniu: o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz postępowaniu z komórkami rozrodczymi i zarodkami
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 08-12-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 08-12-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

8. Projekt statutu Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu statutu,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

9. Projekt dokumentu na posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP „Narodowy Planu Rozwoju 2007 – 2013 jako szansa wyrównania różnic zdrowotnych”
- referował Pan Wojciech Chruściel Dyrektor Departamentu Funduszy
Strukturalnych i Programów Pomocowych.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 08-12-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-12-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2168 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.