Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 24 stycznia 2007 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
rozszerzenie składu Zespołu o przedstawiciela Ministra Finansów, Polskiego Czerwonego Krzyża i Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

2. Informacja dotycząca podziału etatów na poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy – Zdroju
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-01-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu pracy Rady do spraw Monitoringu Żywności i Żywienia
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1637 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.