Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 20 lutego 2007 r.1. Materiał dla Komisji Zdrowia Senatu RP w sprawie sytuacji osób chorych psychicznie oraz prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego mającym na celu stworzenie podstaw prawnych do ustanowienia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu materiału.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt podziału budżetu na 2007 r. w zakresie wydatków bieżących
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu podziału budżetu na 2007 r. w zakresie wydatków bieżących.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Projekty działań dotyczące należności budżetu państwa od Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie ( decyzja nr 158 oraz decyzje nr 137 i 138 )
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

4. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-02-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1689 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.