Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 marca 2007 r.


1. Projekt „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2007”. Nazwa zadania: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2007”. Nazwa zadania: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe” – Moduł 1 i Moduł 2
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

3. Projekt „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2007”. Nazwa zadania: „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

4. Projekt „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2007”. Nazwa zadania: „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

5. Projekt „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2007”. Nazwa zadania: „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

6. Projekt „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2007”. Nazwa zadania: „Prewencja Pierwotna Nowotworów”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

7. Projekt „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2007”. Nazwa zadania: „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego” w zakresie;
Realizacji badań kolonoskopowych oraz koordynacja programu,
Zapewnienia funkcjonowania biura dla potrzeb obsługi realizacji programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
Realizacja szkoleń kolonoskopistów dla potrzeb realizacji programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

8. Projekt działań dotyczący Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
- referowała Pani Halina Michałkowska Zastępca Dyrektora Departamentu
Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2279 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.