Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 12 kwietnia 2007 r.


1. Projekt dokumentu pn. Profilaktyka zakażeń HIV – materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 12-04-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt wniosku Ministra Zdrowia do Ministra Gospodarki o wprowadzenie, w drodze rozporządzenia, zakazów, ograniczeń oraz warunków obrotu i stosowania substancji i preparatów stwarzających nieuzasadnione ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu wniosku,
skierowanie do Ministra Gospodarki,
termin realizacji: 12-04-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a także szczegółowego trybu i warunków ich przechowywania oraz niszczenia
– Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 13-04-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1953 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.