Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 maja 2007 r.


1. Projekt materiału dotyczący kompetencji prowadzenia prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)- referował Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
do prowadzenia prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii został upoważniony Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich
- referował Pan Filip Grzejszczyk Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendialistami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkania
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie projektu komunikatu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji:21-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu. Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 18-05-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1827 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.