Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 31 maja 2007 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- referował Pan Filip Grzejszczyk Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 01-06-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt dokumentu pn. „Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 r. (wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację)
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu dokumentu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 01-06-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004 – 2006 w roku 2006 oraz całościowe za lata 2004 – 2006
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu sprawozdania,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 01-06-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 31-05-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

5. Projekty dokumentów pn.:
1) Sprawozdanie z realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2006.
2) Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2008.
3) Kierunki realizacji zadań programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na lata 2009-2010”
- referowała Pani Jadwiga Koc Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie projektów dokumentów,
skierowanie do Pana Ludwika Dorna Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
termin realizacji: 31-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1969 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.