Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 2 sierpnia 2007 r.


1. Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
- referował Pan Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 03-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w porozumieniu z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o publicznej służbie krwi
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 02-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r.
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 02-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 02-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców i dawców krwi
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 02-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

6. Projekt działań dotyczący Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów
i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
- referowała Pani Izabela Trojanowska Dyrektor Departamentu Nadzoru,
Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- referowała Pani Izabela Trojanowska Dyrektor Departamentu Nadzoru,
Kontroli i Skarg.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 03-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
- referowała Pani Izabela Trojanowska Dyrektor Departamentu Nadzoru,
Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających
- Pan Paweł Policzkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 03-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt rezolucji zobowiązującej Radę Ministrów do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do rozwiązania kryzysowej sytuacji w ochronie zdrowia (druk nr 1985)
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przygotowanie projektu odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 10-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego w porozumieniu z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2137 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.