Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania


1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3. Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Społeczno-Gospodarczych

4. Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia

5. Główny Inspektor Farmaceutyczny

6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Minister Środowiska

8. Wojewoda Małopolski

9. Fundacja im. Stefana Batorego

10. Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

11. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

13. Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii

14. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

15. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

16. Ogólnopolskie Centrum Zdrowia Publicznego

17. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

18. Urząd Miasta Krakowa
Biuro ds. Ochrony Zdrowia

19. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

20. Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej

21. Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu

22. Wojewoda Wielkopolski

23. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

24. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Uwagi c.d.


[ 1 ]     [ 2 ]

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5204 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.