Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 grudnia 2007 roku


1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2008 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2009 i 2010.

Projekt „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2006”

- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 11-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Projekt wniosku Ministra Zdrowia do Ministra Gospodarki o wprowadzenie w drodze rozporządzenia zakazów, ograniczeń oraz warunków obrotu i stosowania substancji i preparatów stwarzających nieuzasadnione ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska.
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektor Departamentu
Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przesłanie projektu do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania opinii o proponowanych rozwiązaniach,
termin realizacji: 10-12-2007 r.
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 11-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

5. Sprawy różne:

W nawiązaniu do ustaleń z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
z dnia 7 listopada 2007 r. pkt. 6 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne ustalono, że termin zgłaszania uwag zostanie skrócony do 14 dni.
Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1772 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.