Program prac legislacyjnych 
 

Program prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów - w zakresie projektów opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia


Podstawa prawna Treść upoważnienia Istota projektu rozporządzenia
/obwieszczenia
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu rozporządzenia
/obwieszczenia
Termin wydania rozporządzenia
marzec/kwiecień 2006 r.
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw- działaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program, uwzględniając zagadnienia, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w zakresie zagrożeń narkomanią, a także strategię działań wynikających z Europejskiego Planu Walki z Narkotykami. Celem regulacji jest określenie kierunków i rodzajów działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zagrożeń narkomanią. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określi harmonogram przyjętych działań, cele, sposoby ich osiągania oraz ministrów odpowiedzialnych
za ich realizację, a także podmioty właściwe do podejmowania określonych działań. Regulacja określi również kierunki działań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Założenia przyjęte regulacji r są zgodne z Unijną Strategią Antynarkotykową 2005-2012 oraz Europejskim Planem Walki z Narkotykami 2005-2008.
Andrzej Wojtyła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
S I E R P I E Ń
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” Wprowadzenie przedmiotowego rozporządzenia ustanowi odznakę honorową jako odznaczenie dla osób czynnie działających na rzecz ochrony zdrowia ludności, poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych ludności. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi przyznawanie odznaki honorowej osobom, które aktywnie uczestniczą we wdrażaniu i usprawnianiu metod pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2006-07-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2006-07-13Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 6573 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.