Dziennik rejestru zmian 
 

P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014


1. Organizacja praktyk studenckich w Ministerstwie Zdrowia

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w tutejszym Urzędzie zobowiązani są wypełnić i złożyć:
formularz zgłoszeniowy
plik do pobrania w formacie *pdf
zaświadczenie o odbywanych studiach wydane przez Dziekanat macierzystej uczelni
skierowanie z uczelni do odbycia praktyk studenckich

Komplet dokumentów należy składać co najmniej na 30 dni przed wskazanym terminem praktyki bezpośrednio na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
00-952 Warszawa


Niezbędnym warunkiem do odbywania praktyki jest również zawarcie porozumienia o organizację praktyki między Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia a władzami Uczelni.

2. Informacje o wolnych miejscach praktyk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Dialogu Społecznego
Departament Funduszy Europejskich
Departament Zdrowia Publicznego
Biuro Dyrektora Generalnego
Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Departament Polityki Zdrowotnej
Departament Prawny
Departament Matki i Dziecka
Departament Strategii i Analiz
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2014-02-11
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-11Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja
2014-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja na 2014 rok
2013-06-05Małgorzata Woźniak-Juhre usunięto wykaz praktyk studenckich w Departamencie Organizacji ochrony Zdrowia
2013-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre usunięto wykaz praktyk studenckich w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
2013-01-03Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja na 2013
2012-07-13Marlena Woźniak aktualizacja (departament zdrowia publicznego)
2012-06-22Małgorzata Woźniak-Juhre usunięcie informacji o wolnych miejscach w DOOZ, DZKiRM
2012-03-16Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja formularza zgłoszeniowego
2012-01-23Monika Latoszek Dodanie informacji o wolnych miejscach praktyk w komórkach organizacyjnych

Statystyka strony: 40706 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.