Dziennik rejestru zmian 
 

Wybór realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA, wyłonieni zostali niżej wymienieni Oferenci:

Wybór Oferentów

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Ogłoszenie konkursowe dnia 8 marca 2011 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2862 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.