Dziennik rejestru zmian 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”
I.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1.

Specjalistyczne Centrum Medyczne, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2;

2.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec;

3.

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. dr Romanowskiej 2;

4.

GASTROMED sp.k. NZOZ, 20-607 Lublin, ul. Wallenroda 2F;

5.

NZOZ ENDOMED s.c., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Obotrycka 8;

6.

Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o., 90-302 Łódź, ul. Wigury 19;

7.

EndoMedica, 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 2c;

8.

ENDOMED – Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii Schorzeń Przewodu Pokarmowego, 26-600 Radom, ul. Ks. Sedlaka 4/6/8;

9.

ENDOTERAPIA PFG Sp. z o.o., 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 18;

10.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5;

11.

7 Szpital Marynarki Wojennej, 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117;

12.

NSZOZ Sp. z o.o. MEDISANA, 40-211 Katowice, ul. Markiewki 87;

13.

NZOZ Centrum Gastroenterologii, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Jana Pawła II 6,8;

14.

NZOZ Ars-Med Klimas i Wspólnicy, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Słowackiego 23;

15.

NSZOZ „MEDYK” s.c., 62-500 Konin, ul. Szpitalna 43;

16.

NSZOZ Termedica, 60-681 Poznań, ul. Os. Bolesława Chrobrego 101;


II.

Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1.

Centrum Medyczne LUX-MED, 20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 5;
Brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2.

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ, 67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7;
Brak następujących dokumentów:
-

Informacji o prowadzonej działalności zawierającej dane o:

Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta –spełnienie wymagań określonych w programie,

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

statut jednostki,

informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,

uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.

-

Opinii Koordynatora programu o jakości wykonanych badań, sporządzoną wg załącznika nr 5 pn. Wzór potwierdzenia jakości realizacji Programu Badań Przesiewowych w kierunku wykrycia raka jelita grubego w roku 2010/2011.

-

Potwierdzenia z regionalnego lub Krajowego Rejestru Nowotworowego o liczbie zgłoszonych raków jelita grubego wykrytych w ramach zrealizowanego w latach 2010/2011 Programu.

-

Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

3.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113.
Brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

4.

NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 41.
-Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
-Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” statutu jednostki.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-23
Data publikacji:
       2012-03-23
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4605 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.